Hiển thị một kết quả duy nhất

1,490,0001,980,000
1,790,0002,625,000
1,170,0001,950,000
3,190,0004,160,000